Nag?ówek UWM
ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn, telefon: +48 89 524-03-10, +48 89 524-02-01, fax: +48 89 524-04-08
Wstecz Strona pocz?tkowa NOWY BIP

Dzisiaj jest: Pi?tek 30 pa?dziernika 2020 r.
Strona G?ówna

Organizacje, stowarzyszenia, inne

Niezale?ny Samorz?dny Zwi?zek Zawodowy „Solidarno??” UWM

Niezale?ny Samorz?dny Zwi?zek Zawodowy „Solidarno??” UWM

Komisja Zak?adowa

ul. Micha?a Oczapowskiego 2, pok. 204, 10-719 Olsztyn

tel. +4889 +4889 523-36-86; fax +4889 523-42-86

http://www.uwm.edu.pl/solidarnosc/

 

Przewodnicz?cy:

dr in?. Andrzej Wo?od?ko     tel.+4889 523-44-64, 523-36-86

Wiceprzewodnicz?cy:

Krzysztof Jasi?ski                tel.+4889 523-38-89

mgr Helena Martyniak         tel.+4889 527-20-35

Sekretarz:

Pawe? Sobotko                            tel.+4889 523-34-62

Skarbnik:

in?. Aleksandra Wi?niewska          tel.+4889 523-41-29, 523-36-86

Cz?onkowie Prezydium:

dr Zbigniew Korejwo           tel.+4889 523-38-14, 523-36-86

Tadeusz Kotowicz                tel.+4889 523-35-59

Marek Melnyk                    tel.+4889 524-63-89

Franciszka Orzeszkowska     tel.+4889 524-63-44

dr Bogdan Smyk                 tel.+4889 523-35-56

dr Piotr So?owiej                 tel.+4889 523-36-39

 

 

Przewodnicz?cy Komisji Rewizyjnej:

dr Benon Gazi?ski               tel.+4889 523-36-86

 

Samodzielny referent:

mgr Arkadiusz Smyk           tel.+4889 523-36-86

 

 

informacj? wytworzono:

Biuro Kadr i Spraw Socjalnych

za tre?? odpowiada:

mgr in?. Jerzy Brzóska

data wytworzenia:

02-01-2007 r.

 


Ta strona by?a odwiedzana 826 razy (w tym z UWM 22 razy) od 1 lipca 2003r.
Data udost?pnienia informacji: 2003-07-03
Data ostatniej aktualizacji: 2007-04-20
Redakcja: mgr in?. Dorota Nowakowska
Opublikowa?: Kamil Strzelecki

© 2020 Biuletyn Informacji Publicznej UWM Wstecz Pocz?tek strony Strona pocz?tkowa